COMANDĂ ONLINE

Recomandări pentru predarea documentelor la tipar

Cerințele tehnice impuse fișierelor pentru tipar

 • fişierele pot fi uploadate direct pe serverul nostru ftp sau pe email balacronprint@gmail.com (pentru conectare la serverul FTP, persoana de contact din cadrul Tipografiei Balacron vă va furniza un nume de ultilizator şi o parolă); la fel fișierele pot fi aduse pe stik, CD sau DVD;
 • în cazul depistării unor greşeli sau neconcordanţe între fișiere şi fişa de producţie, clientului i se va aduce la cunoştinţă acest lucru şi i se vor solicita informaţii suplimentare pentru a clarifica situaţia.

La întocmirea documentelor finale vă rugăm să ţineţi cont de următoarele:

 • recomandăm să trimiteţi fişierele către Tipografia Balacron în format PDF;
 • trimiterea altor tipuri de fişiere decât cele în format PDF va implica timp de procesare suplimentar;
 • fişierele finale PDF trebuie livrate în format CMYK fără profil ICC atribuit;
 • în cazul publicaţiilor cu mai multe pagini se vor trimite 2 documente:
  1. Coperţile: Coperta 1, Coperta 2, Coperta 3, Coperta 4;
  2. Interiorul trebuie să conţină atâtea pagini câte are publicaţia (nu se admit pagini separate în fișiere diferite).
 • nu sunt recomandate obiecte bitmap sau vectoriale definite în format RGB sau cu profil ICC atribuit;
 • formatul corect al documentului este formatul brut (format brut = format finit + 5mm bleed simetric);
 • fără obiecte definite cu atribute de overprint;
 • culorile Pantone se folosesc în document doar atunci când se vor tipări cu respectivele culori, în rest ele vor fi convertite în format CMYK;
 • în documentul PDF va trebui să fie corect definit trimbox-ul (acesta fiind formatul finit al documentului ce va fi luat in considerare la realizarea tiparului);
 • în cazul textelor cu dimensiuni mai mici de 7pt trebuie evitată folosirea culorilor CMYK; recomandăm black 100%;
 • total ink trebuie să fie de maximum 280%;
 • rezoluţia imaginilor trebuie să fie cel puţin 300 dpi, obligatoriu CMYK, nu recomandăm folosirea unei rezoluţii mai mari de 500 dpi;
 • nu folosiţi semne de tăiere; dacă totuşi decideţi să le folosiţi, ele trebuie să fie cu un offset de 5mm faţă de dimensiunile finite ale documentului;
 • precizăm că softurile din pachetul Microsoft Office (ex.Microsoft Word) nu sunt potrivite pentru crearea documentelor destinate tiparului. Pentru suport tehnic referitor la procesarea acestora, sau opțiuni de creare a unui PDF din pachetul Office, ne puteți contacta.
 • fiecare comandă trebuie să conțină scrisoarea de intenție și datele tehnice a ediției;